Metoda McKenziegoProblem bólów kręgosłupa jest jedną z najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy w społeczeństwie. Od 50-80% ludzi deklaruje, że choć raz doświadczyło dolegliwości bólowych kręgosłupa. Czynnikami predysponującymi do tych dolegliwości są najczęściej: nieprawidłowa postawa w pozycji siedzącej oraz częstość ruchów zgięcia.
          Głównym założeniem metody McKenziego (MDT) jest mechaniczne diagnozowanie i terapia dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Jest to jedyna metoda diagnostyczna, której głównym celem jest eliminacja przyczyny bólu, a nie tylko zmniejszenie samej dolegliwości bólowych.
          Bardzo dokładny wywiad oparty jest na skonstruowany przez samego twórcę metody Robina McKenziego (Nowa Zelandia) protokole, który pozwala terapeucie poznać nie tylko charakterystykę dolegliwości, ale i mechanizm ich powstawania. Dzięki temu metoda nie tylko zwalcza objawy ale, eliminuję przyczynę i przeciwdziała nawrotom.
            Ważnym aspektem metody, która odróżnia ją od innych jest  samodzielność pacjenta i uniezależnienie go od terapeuty ( interweniuje tylko w razie konieczności). Dzięki odpowiednio dobranemu wzorcowi ruchowemu podczas ścisłej procedury badania, pacjent jest w stanie sam wpływać na swoje objawy. Edukacja i profilaktyka pozwala w późniejszym etapie wyeliminować mechanizm powodujący dolegliwohttp://www.mckenzie.pl/